PENERGETIC biostymulator roślin molekularny

Penergetic biostymulator roślin i zwierząt Penergetic nowa technologia w rolnictwie. Firma Penergetic od początku lat 80 ubiegłego wieku wprowadza nowatorską technologię biostymulacji roślin i zwierząt hodowlanych opartą na naturalnych mechanizmach biologicznych.
Penergetic biostymulator roślin

Penergetic biostymulator roślin Penergetic P

Produkty Penergetic mają pobudzać i stymulować prawidłowe procesy wzrostowe i odpornościowe w organizmach żywych. Technologia opiera się na założeniu, że każdy żywy organizm jeśli tylko zapewnimy jemu właściwe warunki do wzrostu i plonowania jest wstanie prawidłowo i zdrowo rosnąć. Niestety w obecnym świecie i rozwoju technologii stopień chemizacji i zatrucia środowiska naturalnego w znaczący sposób zakłóca i ogranicza prawidłowy rozwój roślin oraz zwierząt (również dotyczy to ludzi). Nasze środowisko naturalne jest silnie zdegradowane i zanieczyszczone.
Penergetic biostymulator roślin i gleby Penergetic K

Penergetic biostymulator roślin i gleby Penergetic K

W rolnictwie nowoczesna agrotechnika przynosi coraz więcej szkód środowisku. Natura nie jest wstanie bronić się przed intensywnym i drapieżnym rolnictwem i hodowlą. Środowisko naturalne jest tak silnie i gwałtownie atakowane przez rolnictwo i przemysł że nie może się zregenerować. Nasze działania przynoszą bardzo złe efekty i to już obecnie w czasie rzeczywistym.

Penergetic biostymulator roślin

Gleby mamy silnie zdegradowane, pozbawione mikro flory i fauny. Powietrze skażone pyłami i gazami. A wody gruntowe i powierzchniowe łącznie z morzami, silnie zanieczyszczone nawozami sztucznymi. Rolnictwo (to nowoczesne bardzo intensywne) jest odpowiedzialne za ponad 50% skażeń środowiska naturalnego. To niestety również nowoczesne rolnictwo odpowiada za większość emisji gazów cieplarnianych (metan). Skażenie gleb prowadzi do spadku ich żyzności a tym samym wydajności upraw i podnosi koszty produkcji. To błędne koło ciągle zwiększamy nakłady a równocześnie przychody rolników ulegają zmniejszeniu.
Penergetic biostymulator roślin i zwierząt Penergetic G

Penergetic biostymulator roślin i zwierząt Penergetic G

Nasze działania prowadzą do trwałego zniszczenia gleb i wód. Nie można bez przerwy stosować coraz większych (a tym samy coraz droższych) dawek nawozów i pestycydów to droga do nikąd. Lepiej zmniejszyć wydatki na nawozy i ograniczyć stosowanie pestycydów a natura odwdzięczy się nam wielokrotnie. Rośliny na zdrowej i żyznej glebie będą plonowały znacznie lepiej przy niższych dawkach nawozów i mniejszej ilości pestycydów. Nie namawiamy do całkowitego zaprzestania stosowania nawozów sztucznych i pestycydów to jest niemożliwe ale możemy ograniczyć ich stosowanie na początek o 5-20%, właśnie dzięki zastosowaniu produktów Penergetic, które stymulują, poprawiają naturalne i prawidłowe procesy środowiskowe.
Penergetic biostymulator roślin i wody Penergetic W

Penergetic biostymulator roślin i wody Penergetic W

Dotyczy to tak samo gleby jak roślin oraz zwierząt hodowlanych. Stosując wyłącznie naturalne produkty Penergetic do biostymulacji i przyspieszania wzrostu ograniczamy wydatki w rolnictwie i hodowli (również rewitalizacji wód i stawów hodowlanych) Strona szwajcarskiego producenta produktów Penergetic

Powrót

Wybierz swój region Skontaktuj się
z konsultantem

Poznaj Technologię MaxProfit™ –
zmniejsz koszty i popraw wydajność
upraw i hodowli.

 • woj. dolnośląskie

  Uprawy polowe Krzysztof Świerkowski

  tel. 603 566 123

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. kujawsko-pomorskie

  Uprawy polowe Dariusz Skibiak

  tel. 512 733 717

  Uprawy polowe Robert Błaszczak

  tel. 695 069 927

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. lubelskie

  Uprawy polowe Magda Litwińczuk

  tel. 667 577 123

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. lubuskie

  Krzysztof Świerkowski

  tel. 603 566 123

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. łódzkie

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

  Wszyskie uprawy Maciej Maciejewski

  tel. 603 861 123

  Wszystkie uprawy Wiesław Dubiela

  tel. 695 992 251

 • woj. małopolskie

  Uprawy polowe Maciej Starzec

  tel. 512 689 558

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. mazowieckie

  Wszystkie uprawy Maciej Maciejewski

  tel. 603 861 123

  Wszystkie uprawy Wiesław Dubiela

  tel. 695 992 251

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. opolskie

  Uprawy polowe Krzysztof Świerkowski

  tel. 603 566 123

  uprawy polowe Maciej Starzec

  tel. 512 689 558

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. podkarpackie

  Uprawy polowe Magda Litwińczuk

  tel. 667 577 123

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. podlaskie

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

  Uprawy polowe

  tel. 695 069 927

 • woj. pomorskie

  Uprawy polowe Dariusz Skibiak

  tel. 512 733 717

  Uprawy polowe Robert Błaszczak

  tel. 695 069 927

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. śląskie

  Uprawy polowe Maciej Starzec

  tel. 512 689 558

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. świetokrzyskie

  Wszystkie uprawy Maciej Maciejewski

  tel. 603 861 123

  Wszystkie uprawy Wiesław Dubiela

  tel. 695 992 251

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. warmińsko-mazurskie

  Uprawy polowe Robert Błaszczak

  tel. 695 069 927

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. wielkopolskie

  Uprawy szklarniowe i polowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933

 • woj. zachodnipomorskie

  Uprawy polowe Robert Błaszczak

  tel. 695 069 927

  Uprawy Polowe Dariusz Skibiak

  tel. 512 733 717

  Uprawy szklarniowe Janusz Rymsza

  tel. 609 463 933